Vybavení plavidla listinami

Plavidlo podléhající evidenci musí být vybaveno lodními listinami, kterými jsou:

  • osvědčení plavidla,

Obrazek_Sb_2015_334-1-v1Obrazek_Sb_2015_334-1-v1_1

  • prozatímní osvědčení, pokud ještě nebylo vydáno lodní osvědčení,

Obrazek_Sb_2015_334-3

  • vůdce plavidla musí být vybaven průkazem VMP,

Snímek obrazovky 2024-05-15 122838

  • povolení k provozu lodní stanice a deník lodní stanice určené pro radiotelefonní služby nebo povolení k provozu radarového zařízení, je-li jimi plavidlo vybaveno,
  • lodní deník (neplatí pro malá plavidla),
  • revize parních kotlů, tlakových nádob, elektrických zařízení, rozvodu plynu