Povinná výbava

Výstroj pro plavidla s výtlakem do 500kg:

 • vylévací nádoba nebo ruční pumpa,

                                         vylévací nádoba                                   bilge pumpa WGU - ruční (15.262.35)

 • vhodné lano pro bezpečné vyvázání/zakotvení plavidla odpovídající jeho výtlaku,
 • pádlo (není povinné pro veslice a vodní skútry),
 • záchranné vesty v aktuálním počtu osob na plavidle.

Výstroj pro plavidla s výtlakem nad 500kg a max. délkou do 6m:

 • vyvazovací lano s délkou min. 15m,
 • záchranné vesty v aktuálním počtu osob na plavidle,
 • dvě pádla,       kgiufzurfzu
 • hasicí přístroj 2kg
 • hasicí rouška (jen pokud je na plavidle zařízení s otevřeným ohněm),
 • vylévací nádoba nebo ruční pumpa a vědro s lanem pokud není plavidlo vybaveno drenážní soustavou,
 • lodní háček,  pádlo s háčkem
 • zařízení pro podání zvukových signálů
 • funkční návěstní svítilna
 • lékárnička s vybavením odpovídajícím minimálně autolékárničce s instrukcemi k záchraně nebo oživování osob.

Výstroj pro plavidla s výtlakem nad 500kg a délkou 6-20m:

 • vyvazovací lano s délkou min. 15m + druhé lano delší jak 10m,
 • záchranné vesty v aktuálním počtu osob na plavidle,
 • dvě pádla,
 • hasicí přístroj 2kg

420

 • hasicí rouška (jen pokud je na plavidle zařízení s otevřeným ohněm),
 • vylévací nádoba nebo ruční pumpa a vědro s lanem pokud není plavidlo vybaveno drenážní soustavou,
 • lodní háček,
 • zařízení pro podání zvukových signálů  zvon
 • funkční návěstní svítilna
 • lékárnička s vybavením odpovídajícím minimálně autolékárničce s instrukcemi k záchraně nebo oživování osob,
 • dostatečný počet fendrů, 

Fendr NDH 400x 349

 • plavidlo se strojním pohonem - příslušenství a nářadí pro drobné opravy
 • plachetnice - nářadí pro opravu takeláže,
 • plachetnice se strojním pohonem - černý kužel,
 • jeden záchranný kruh/podkova, u plavidel nad 12m dva,
 • plovoucí lano k záchrannému kruhu/podkově v délce 16m kat. D, v délce 30m kat. C,  plov lano
 • samozápalné světlo k záchrannému kruhu/ podkově, platí pro kat. C,
 • vyhledávací svítilna,
 • kotva - platí pro lodě s výtlakem vyšším než 1 000kg,

kotva skládací

 • nádrž na odpadní vodu - pokud odpadní vody na plavidle vznikají,
 • odpojovač akumulátoru - pokud je plavidlo akumulátorem vybaveno.   EN_14.923.12_new2020