Čistič pro RIB & nafukovací čluny s teflonem 950 ml

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (1 ks)
810 Kč / ks
669,42 Kč bez DPH
   
Kód produktu 97232
Značka Star Brite
Kategorie Čistící a konzervační prostředky
 

Čistič pro RIB & nafukovací čluny s teflonem 950 ml (Rib & Inflatable Boat Cleaner & Protector with PTEF)
Čistí a chrání, dodává UV ochranu a odpuzuje skvrny.
Vyvinut pro použití na Hypalon®, PVC, plast, gumu a laminátové povrchy.
Receptura vyvinutá speciálně pro použití na materiály nafukovacích člunů.
Silný čisticí prostředek funguje bez žíravých chemikálií nebo kyselin.
PTEF® polymery vytvoří na ošetřovaném povrchu ochrannou vrstvu proti působení nových nečistot a UV záření.
Vytvořen tak, aby odstraňoval déle usazené nečistoty i bez velkého drhnutí.
Neobsahuje leptavé chemikálie nebo kyseliny.
Bezpečné pro použití na všech materiálech nafukovacích člunů včetně Hypalon® a PVC stejně jako na všechny plasty, gumové, vinylové a laminátové povrchy.

NÁVOD K POUŽITÍ: 
Nastříkejte rovnoměrně na povrch, který má být vyčištěn.
Nechte vsáknout po dobu 30 sekund.
Poté s použitím houby nebo měkkého kartáčku jemně ošetřovanou plochu vydrhněte.
Důkladně opláchněte čerstvou vodou.
Odolné skvrny mohou vyžadovat opakovanou aplikaci s delší dobu vsakování a jemnějším drhnutím.

UPOZORNĚNÍ: 
Může způsobovat korozi kovů.
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Nevdechujte aerosoly.
Při aplikaci používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Při požití – vypláchnout ústa. Nevyvolávejte zvracení.
Pokud přípravek zasáhne kůži (nebo vlasy) – okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
V případě zásahu očí – opatrně oplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte lékaře.
Před opětovným použitím kontaminované oblečení vyperte.
Skladujte uzamčené.
Uchovávejte pouze v původním obalu.
Zabraňte vylití prostředku, abyste předcházeli materiálním škodám.
Zlikvidujte obsah/obal výrobku jako chemický odpad.

UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

Hmotnost 0.9 kg