Kategorie lodí

Celkem máme čtyři kategorie lodí A, B, C, a D.  

Kategorie A - oceán

Plavidla, která jsou konstruována pro oceánské plavby, kde síla větru může převýšit 8 stupeň Beaufortovi stupnice a výška vlny může přesáhnout 4m. Tato plavidla musí být soběstačná.

Kategorie B - pobřežní moře

Plavidla konstruovaná pro plavby na moři, kde lze očekávat sílu větru dosahující 8 stupně Beaufortovi stupnice a výšku vln maximálně do 4m.

Kategorie C - příbřežní

Plavidla konstruovaná pro plavby v příbřežních vodách, velkých zálivech, ústích řek, jezerech a řekách, kde lze očekávat sílu větru dosahující 6 stupně Beaufortovi stupnice a výšku vln maximálně do 2m.

Kategorie D - vnitrozemní

Plavidla konstruovaná pro plavby v klidných vodách, malých zálivech, malých jezerech, řekách a kanálech, kde lze očekávat sílu větru dosahující 4 stupně Beaufortovi stupnice a výšku vln maximálně do 0,3m.