Beaufortova stupnice

Beaufortova stupnice určuje sílu větru a pro námořní účely ji v roce 1805-1808 vytvořil britský námořník Francis Beaufort. Stupnice se skládá ze 17 stupňů, kdy každý stupeň má svůj název, popis a odhad rychlosti větru. V roce 1833 byla stupnice přijata jako oficiální označení v britském námořnictvu. Její úpravy, vývoj a upřesnění trvaly několik let.

Původně byla stupnice vytvořena pouze pro moře, později v roce 1880 byla vytvořena i pro souš. V tabulce pro moře se navíc určuje i výška vln.

Beaufortovu stupnici může využít kdokoliv, jelikož její použití je velmi snadné, pochopitelné a praktické bez dalšího vysvětlování. 

Stupnice moře

stupnice souš_1